Self Assessment Testing

Door deze vragenlijst in te vullen kan u inschatten of een test voor corona (COVID-19) zinvol is. Heeft u of de persoon voor wie u de vragenlijst invult milde symptomen die zouden kunnen wijzen op corona, dan kan u na het invullen van de vragenlijst zelf een code aanmaken om een coronatest te laten afnemen. Om uw privacy te beschermen, worden de antwoorden op deze vragen niet opgeslagen. Met de aangemaakte code kan u dan een afspraak maken om bij een testcentrum langs te gaan of bij een apotheek in de buurt. U moet een (elektronische) afdruk van deze ingevulde vragenlijst kunnen voorleggen om de test te laten afnemen.

Echter, een vragenlijst kan een medisch onderzoek niet vervangen. Indien u ernstige symptomen vertoont, tot een risicogroep behoort (zie rechthoek) of uw gezondheidstoestand snel achteruit gaat, neem dan altijd contact op met een arts.

Aandachtspunten indien dit formulier ingevuld wordt voor kinderen

Als je kind tot een risicogroep behoort, heeft de arts dat normaal met jou besproken. Ter herinnering: risicogroepen voor kinderen vind je terug in dit document.

Voor kinderen jonger dan 1 jaar met koorts verwijzen we naar de richtlijnen van Kind en Gezin: wat te doen bij koorts.

Neem in ieder geval dringend contact op met de arts als een kind of tiener jonger dan 16 jaar

 • er erg ziek uitziet of snel achteruitgaat
 • niet wegdrukbare kleine rode of blauwe huidvlekjes heeft
 • een bleke, grauwe of blauwe kleur heeft
 • verward en geagiteerd is, of juist suf of moeilijk te wekken is
 • slap is
 • moeilijk ademt, af en toe even stopt met ademen, kreunt of zucht
 • stuipt
 • abnormaal huilt

Buiten de consultatie-uren neemt u contact op met de arts van wacht. Die vindt u via het nummer 1733 of het antwoordapparaat van uw eigen huisarts. In dringende gevallen belt u naar 112.

Algemene aandachtspunten voor volwassenen

Risicogroepen voor volwassenen zijn:

 • leeftijd > 65 jaar  
 • ernstige zwaarlijvigheid
 • suikerziekte in combinatie met andere aandoeningen zoals overgewicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatlijden of nierproblemen.
 • ernstig chronisch hart- en vaatlijden, long- of nierproblemen
 • gedaalde immuniteit (verminderde weerstand) en/of kanker (onder behandeling)

Begin uw zelfevaluatie hier 

Advies

Als uw kind symptomen heeft die kunnen passen bij COVID-19, is een test niet nodig: de kans is namelijk groot dat uw kind COVID-19 heeft. Breng de eventuele kinderopvang/kleuterschool hiervan op de hoogte en hou uw kind thuis. Wij raden wel aan uw arts te raadplegen wanneer de koorts bij uw kind niet reageert op medicatie, wanneer uw kind tekenen van uitdroging vertoont (bv minder plassen), of wanneer er koorts is bij een kind jonger dan 3 maanden. Ook wanneer u ongerust bent over de toestand van uw kind, is het nodig een arts te raadplegen. Neem in ieder geval dringend contact op met de arts van wacht (of 112 ) als uw kind een alarmteken vertoont zoals hiervoor beschreven.

Advies

Uw kind heeft symptomen die mogelijks kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus (COVID-19). Laat bij voorkeur een snelle antigeen-test afnemen bij een apotheker of een testcentrum de buurt. Bent u toch ongerust, en wenst u naar de spoedgevallen of uw huisarts te gaan, neem dan eerst telefonisch contact met hen op.

 

Hoe krijg ik een testcode en hoe maak ik een afspraak voor een test?

 1. Print dit formulier af of bewaar het als pdf. Uw gegevens worden niet automatisch gekoppeld aan de testdatabank omwille van redenen van gegevensbescherming.
 2. Vraag hier een CTPC code aan. Hiervoor moet u zich aanmelden met een e-ID of Itsme.
 3. De testcode wordt u per e-mail of sms toegestuurd. In de mail wordt ook uitgelegd hoe u een afspraak kan maken. 
 4. In het testcentrum of bij de apotheker toont u de geprinte of opgeslagen versie van dit formulier. De test wordt dan gratis uitgevoerd.
 5. Indien u een test liet afnemen, kan u het resultaat later terugvinden via mijngezondheid.be

Hoe gaat het verder eens ik mijn testresultaat heb ontvangen?

 • Is het testresultaat positief? Lees alvast deze info over wat uw kind en uw huisgenoten moeten doen. Laat de huisarts weten dat uw kind een positieve test had en bespreek eventuele vragen met hem/haar. Contacteer altijd een arts als de symptomen erger worden of wanneer u ongerust bent.
 • Is het testresultaat negatief? Als uw klachten beter zijn, kan het kind terug naar de kinderopvang/kleuterschool. Contacteer uw arts als de klachten van uw kind erger worden of de koorts >3 dagen aanhoudt. 

Advies

Hoewel de klachten kunnen wijzen op COVID, is de kans dat ze veroorzaakt worden door andere aandoeningen op deze leeftijd ook groot. Bovendien verlopen COVID-infecties bij jonge kinderen vaak mild. Een test is dan ook niet nodig. Wij raden wel aan uw arts te raadplegen wanneer de koorts bij uw kind niet reageert op medicatie, wanneer uw kind tekenen van uitdroging vertoont (bv minder plassen), of wanneer er koorts is bij een kind jonger dan 3 maanden. Ook wanneer u ongerust bent over de toestand van uw kind, is het nodig een arts te raadplegen. Neem in ieder geval dringend contact op met de arts van wacht (of 112) als uw kind een alarmteken vertoont zoals hogerop beschreven.

Advies

Het is belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met een arts. Een test voor corona kan nodig zijn, maar ook aan andere ziektes moet gedacht worden. Buiten de consultatie-uren kan u terecht bij de huisarts van wacht via het nummer 1733 of het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Advies

De kans dat u besmet bent met het coronavirus is klein. Een test is niet nodig. Indien er bijkomende symptomen optreden kan u een zelftest uitvoeren. Neem telefonisch contact op met uw arts indien uw symptomen erger worden of indien de koorts langer dan 3 dagen aanhoudt.

Advies

U heeft symptomen die mogelijks kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus (COVID-19). Een zelftest in de eerste 5 dagen van ziekte is aanbevolen. Dat geldt ook voor mensen die reeds gevaccineerd werden.

Blijf thuis. Als het niet anders kan, draag dan altijd een mondmasker buitenshuis, zoals op het openbaar vervoer, en bewaar afstand van uw vrienden, familieleden of collega’s, zolang u klachten hebt. Zo vermijdt u dat u andere mensen besmet.

Als uw test positief is, blijft u nog steeds 7 dagen in isolatie (vanaf het begin van de symptomen) en draagt u vervolgens gedurende 3 dagen buitenhuis een mondmasker. Een positief testresultaat moet niet meer bevestigd worden door een PCR-test of door een door een zorgverlener uitgevoerde antigeen-test. Ook bij een negatieve zelftest blijft u best thuis (en/of draagt u een mondmasker), zolang de symptomen duren. Een negatief resultaat met een zelftest sluit een besmetting met het coronavirus immers niet uit, en ook overdracht van andere luchtwegvirussen (zoals het griepvirus) wordt best voorkomen.

Bent u toch ongerust, en wenst u naar de spoedgevallen of uw huisarts te gaan, neem dan eerst telefonisch contact met hen op. Contacteer altijd een arts als uw symptomen erger worden of wanneer u zich ernstig ziek voelt of wanneer u een hoger risico hebt om ernstig ziek te worden door corona. U kan, indien u dat wenst, een snelle antigeen-test afnemen bij een apotheker of een testcentrum de buurt.

 

Hoe krijg ik een testcode en hoe maak ik een afspraak voor een test?

 1. Print dit formulier af of bewaar het als pdf. Uw gegevens worden niet automatisch gekoppeld aan de testdatabank omwille van redenen van gegevensbescherming.
 2. Vraag hier een CTPC code aan. Hiervoor moet u zich aanmelden met een e-ID of Itsme.
 3. De testcode wordt u per e-mail of sms toegestuurd. In de mail wordt ook uitgelegd hoe u een afspraak kan maken. 
 4. In het testcentrum of bij de apotheker toont u de geprinte of opgeslagen versie van dit formulier. De test wordt dan gratis uitgevoerd.
 5. Indien u een test liet afnemen, kan u het resultaat later terugvinden via mijngezondheid.be

Advies

Het is belangrijk dat u contact opneemt met een arts aangezien uw klachten na 5 dagen nog aanhouden. Een test voor corona kan nodig zijn, maar ook aan andere ziektes moet gedacht worden.

Advies

U heeft symptomen die mogelijks kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus (COVID-19). Laat bij voorkeur een snelle antigeen-test afnemen bij een apotheker of een testcentrum de buurt. Bent u toch ongerust, en wenst u naar de spoedgevallen of uw huisarts te gaan, neem dan eerst telefonisch contact met hen op. Ook personen die een hoger risico hebben om ernstig ziek te worden door corona nemen best contact op met hun arts.

 

Hoe krijg ik een testcode en hoe maak ik een afspraak voor een test?

 1. Print dit formulier af of bewaar het als pdf. Uw gegevens worden niet automatisch gekoppeld aan de testdatabank omwille van redenen van gegevensbescherming.
 2. Vraag hier een CTPC code aan. Hiervoor moet u zich aanmelden met een e-ID of Itsme.
 3. De testcode wordt u per e-mail of sms toegestuurd. In de mail wordt ook uitgelegd hoe u een afspraak kan maken. 
 4. In het testcentrum of bij de apotheker toont u de geprinte of opgeslagen versie van dit formulier. De test wordt dan gratis uitgevoerd.
 5. Indien u een test liet afnemen, kan u het resultaat later terugvinden via mijngezondheid.be

Hoe gaat het verder eens ik mijn testresultaat heb ontvangen?

 • Is uw testresultaat positief? Lees alvast deze info over wat u en uw huisgenoten moeten doen. Laat uw huisarts weten dat u een positieve test had en bespreek eventuele vragen met hem/haar. Contacteer altijd een arts als uw symptomen erger worden of wanneer u zich ernstig ziek voelt.
 • Is uw testresultaat negatief? Als uw klachten beter zijn, mag u terug aan het werk. Contacteer uw arts als uw klachten erger worden of de koorts >3 dagen aanhoudt.